鈥淩em茅lj眉k, hogy ez a lak贸telep az antialv贸v谩ros p茅ld谩ja lesz.鈥 (Zilahy Istv谩n, 1969.)

Mi?
Ildik贸 t茅ri reform谩tus templom

Hol?
1115, Budapest, Ildik贸 u. 28.

GPS:
47.465676 19.025082

Parkol谩s:
Az Ildik贸 t茅ren

Ki?
Szab贸 Istv谩n
Zilahy Istv谩n – Baday J贸zsef (LAK脫TERV)

Mikor?
1973-1979

Ha az ember gyan煤tlanul s茅t谩lgat a kelenf枚ldi panelh谩zak k枚z枚tt, az Ildik贸 t茅rre 茅rkezve egy pillanatra biztosan megtorpan. Eltart egy darabig, m铆g az agy 茅rtelmezni tudja azt a szokatlan l谩tv谩nyt, amely ezen a helyen a szem眉nk el茅 t谩rul. Itt ugyanis egy 茅gi 贸ri谩s alum铆niumb贸l k茅sz眉lt 茅p铆t艖kock谩ja csap贸dott be a f枚ldbe – legal谩bbis valami ilyesmire eml茅keztet Szab贸 Istv谩n templom茅p眉lete 1981-b艖l. Se eleje, se h谩ta, se tornya, se d铆sze, 谩m az emberre tett hat谩sa ann谩l nagyobb.

脰nmag谩ban m谩r az is meglep艖, hogy egy ennyire sz疟k – mind枚ssze 451 n茅gyzetm茅teres! – saroktelken egy ekkora t枚meg疟 茅p眉let 谩ll. A be茅kel艖d茅s 茅rz茅s茅t tet茅zi, hogy a m谩ra f谩kkal, bokrokkal eltakart 茅p眉let 茅pp a sokemeletes panelh谩zak 茅s a kisebb l茅pt茅k疟, m谩r-m谩r kertv谩rosias hangulat煤 h谩zak t枚mbjei k枚z茅 茅p眉lt. Mindebb艖l arra k枚vetkeztethet眉nk, hogy az 茅p铆tkez茅s helysz铆ne kiemelt fontoss谩g煤 volt az 茅p铆ttet艖, azaz a k眉ls艖-kelenf枚ldi reform谩tus gy眉lekezet sz谩m谩ra. 脡s val贸ban. Az 1950-ben a Kelenf枚ldi Egyh谩zk枚z枚ss茅gb艖l kiv谩lt gy眉lekezet mindenk茅ppen itt, ezen a k枚rny茅ken szeretett volna 煤j templomot, hiszen az 茅p铆tkez茅sig innen csup谩n n茅h谩ny saroknyira, a Bart贸k B茅la 煤t k枚zel es艖 r茅sz茅n m疟k枚d枚tt az imah谩zuk. Kap贸ra j枚tt sz谩mukra a Kelenf枚ld枚n zajl贸 hatalmas 谩talakul谩s a hatvanas-hetvenes 茅vekben. A k枚znyelvben csak B铆bic-telepk茅nt cs煤folt – a聽 b铆bic mad谩rr贸l elnevezett -, egykori mocsaras ter眉leten a 20. sz谩zad k枚zep茅ig 谩lland贸 neh茅zs茅get okozott a v铆z. Ekkoriban azonban grandi贸zus v谩rosfejleszt茅s indult. 1960-ban, a k枚vetkez艖 枚t茅ves terv r茅szek茅nt 煤j lak贸telep 茅p铆t茅s茅r艖l d枚nt枚tt a v谩rosvezet茅s. 10-15 emeletes h谩zgy谩ri paneltechnol贸gi谩val 茅s 枚nt枚ttbeton szerkezettel k茅sz眉lt lak贸h谩zak sora ker眉lt a tervekre,聽 melyek azt谩n meg is val贸sultak. 1983-ig t枚bb mint 9000 煤j lak谩sba k枚lt枚zhettek be boldog lak贸k az egykori mocs谩r hely茅n. Mindez azt is eredm茅nyezte, hogy a reform谩tusok kis imah谩za fel茅rt茅kel艖d枚tt az ingatlanpiacon. 脥gy v谩lhatott val贸ra az, hogy amellett, hogy egy k枚zeli telekre tudt谩k cser茅lni az egykori kov谩csm疟helyb艖l kialak铆tott imah谩zat, m茅g arra is maradt p茅nz, hogy az 煤j templom 茅p铆t茅s茅t megkezdj茅k. 1978-ban Szab贸 Istv谩nt k茅rt茅k fel a tervez茅sre, aki ekkorra m谩r maga m枚g枚tt tudhatta a Farkasr茅ti katolikus templom fel茅p铆t茅s茅t, mely – amellett, hogy szint茅n formabont贸, p谩ratlan alkot谩s – egyfajta szimb贸lum is. Amikor 1977-ben K谩d谩r J谩nos a Vatik谩nba utazott, a farkasr茅ti templom fot贸val bizony铆totta, hogy az orsz谩gban vall谩sszabads谩g van.

鈥淎 Magyar N茅pk枚zt谩rsas谩g a vall谩sszabads谩gn谩l sokkal sz茅lesebb elvet val贸s铆t meg: a lelkiismereti szabads谩g茅t. Mi biztos铆tjuk a vall谩s szabad gyakorl谩s谩t, egyszersmind a vall谩sellenes n茅zetek hirdet茅s茅nek szabads谩g谩t. A teljes lelkiismereti szabads谩g, amelynek n谩lunk mindk茅t oldala megval贸sul, egy茅bk茅nt nem prolet谩r vagy szocialista, hanem 谩ltal谩nos demokratikus k枚vetel茅s, amelyet a feudalizmus ellen harcol贸 burzso谩zia, a polg谩ri demokratikus forradalmak idej茅n m谩r z谩szlaj谩ra 铆rt.鈥 (N茅pszabads谩g, 1960. okt贸ber 8.)

Tal谩n ma is felsejlik a t枚rt茅netben rejl艖 ellentmond谩s: egy val贸ban halad贸, minden 铆z茅ben modern alkot谩s, melynek neves铆tett, 枚n谩ll贸 alkot贸ja 茅s r谩ad谩sul szakr谩lis funkci贸ja van, a p谩rtvezet茅s sz谩m谩ra aduk谩rtya lehetett. Mindez persze semmit sem von le az 茅p眉let 茅rt茅k茅b艖l. Viszont megmagyar谩zza, hogy itt, Kelenf枚ld枚n hogyan 茅p眉lhetett fel minden k眉l枚n枚sebb ellen谩ll谩s n茅lk眉l ez a templom.

Szab贸 Istv谩n csak id艖sebb kor谩ban fordult a templom茅p铆t茅szet fel茅, melyben egyes铆thette az 茅p铆t茅szetben 茅s a szobr谩szatban szerzett j谩rtass谩g谩t. Els艖sorban 铆gy k枚zel铆tett az itteni tervez茅shez: egy hatsz枚glet疟 alaprajz煤, ferdehas谩bot 谩ll铆tott a t茅rbe, mely ak谩r k枚zt茅ri m疟alkot谩sk茅nt is 茅rtelmezhet艖. A k枚nny疟szerkezetes v谩zat 煤gy tal谩lta ki, hogy benne a szerkezeti csom贸pontok l谩that贸ak maradtak, ezek adj谩k meg a templom k眉l枚nleges bels艖 t茅rstrukt煤r谩j谩t. Ez egyszerre eml茅keztet a gy眉lekezet kor谩bbi ideiglenes imahelyeire – rakt谩rak, m疟helyek -, 茅s egyszerre lett felemel艖 a maga egyszer疟s茅g茅ben. Az 1981-ben felszentelt templomban k茅tsz谩zan f茅rnek el, a bels艖 t茅r legmagasabb pontja 15 m茅ter. Az eredeti, f茅mlamell谩kkal tagolt 眉veglapokb贸l 谩ll贸 tet艖r茅szt 2002-ben m疟anyag lapokra cser茅lt茅k, 铆gy a tet艖 teljes fel眉let茅n 谩t tov谩bbra is 枚mlik be a f茅ny. 脡rdekess茅g, hogy a bej谩rat el艖tt 谩ll贸, f茅mb艖l hajl铆tott harangl谩bban a harangot elektrom谩gnes m疟k枚dteti – az alkot谩s Bartha Zsuzsa munk谩ja.

鈥濧z Ildik贸 t茅ri templom az ipari 茅p眉letek 鈥 szerel艖csarnokok, rakt谩rak, ki谩ll铆t谩si helyis茅gek 鈥 茅p铆t茅s茅n茅l alkalmazott eszk枚z枚k transzpon谩l谩sa szakr谩lis 茅p眉letre. Az 茅p眉let t茅rbehelyez茅se, idomainak mer茅szs茅ge, szokatlans谩ga, csillagvizsg谩l贸ra eml茅keztet艖 鈥 teh谩t eleve felfel茅 orient谩l贸 鈥 form谩ja k茅ts茅gtelenn茅 teszi szakr谩lis rendeltet茅s茅t.鈥

(R茅v Ilona: Templom茅p铆t茅szet眉nk ma. Corvina, Budapest 1987.)

N茅h谩ny sz谩z m茅tert s茅t谩lva egy 煤jabb t茅rbeli kordokumentumra bukkanunk: ez a Kelenf枚ldi V谩rosk枚zpont 茅p眉lete, a Bik谩s park mellett. A Zilahy Istv谩n, Bada J贸zsef 茅p铆t茅szp谩ros 谩ltal meg谩lmodott 茅p眉letegy眉ttes egyszerre volt a ki茅p眉l艖 lak贸telep sz铆ve, 茅s a f艖v谩ros, mintegy hatvan darab m疟vel艖d茅si h谩z谩nak m贸dszertani k枚zpontja. A tervez艖k bevallott c茅lja az volt, hogy a kelenf枚ldi r茅szt megments茅k az alv贸v谩rosokra jellemz艖 probl茅m谩kt贸l: ide a munka v茅gezt茅vel ne csup谩n pihenni t茅rjenek haza az emberek, hanem v谩s谩rolni, sz贸rakozni is legyen lehet艖s茅g眉k egy helyen. Amolyan 鈥減l谩za el艖fut谩r鈥 volt ez, term茅szetesen kieg茅sz眉lve a k枚zm疟vel艖d茅si funkci贸val: meg茅p眉lt a BMK (Budapesti M疟vel艖d茅si K枚zpont) 茅p眉lete is, benne a Szab贸 Ervin k枚nyvt谩rral.

鈥淣apjaink egyik legvitatottabb k茅rd茅se a modern vil谩gv谩rosok 禄alv贸 pontjainak芦, lak贸telepeinek meg茅p铆t茅se. Ha a lak贸telepen nincs megfelel艖 kereskedelmi 眉zleth谩l贸zat, m疟vel艖d茅si, sz贸rakoz谩si alkalom, ha a telep nem tudja ellens煤lyozni a belv谩ros vonzerej茅t, s este kihalt, siv谩r, nem t枚lti be az annyira jellemz艖 禄茅letzaj芦, gyermekzsivaj, a v谩s谩rl谩ssal j谩r贸 v茅lem茅nycsere, az utc谩n j谩r贸k hangja 鈥 禄alv贸 v谩ros芦 marad. A kelenf枚ldi v谩rosk枚zpontot 煤gy tervezt眉k meg, hogy ezt a saj谩tos egyedi l茅gk枚rt pr贸b谩ltuk benne megteremteni.” (Interj煤 Zilahy Istv谩nnal, Magyar H铆rlap 1969./136. sz谩m)

Az 1979-ben a T茅t茅nyi 茅s az Etele 煤t sark谩n megny铆l贸 眉zleth谩zban val贸ban minden volt: vir谩g眉zlet, k枚lcs枚nz艖bolt, tiszt铆t贸, fodr谩sz, szab贸, f茅nyk茅p茅sz, ruh谩zati 茅s kalapbolt, tov谩bb谩 patika, 贸ra-茅kszer眉zlet, GELKA-szerviz, m茅rt茅kszab贸s谩g, cip艖bolt 茅s b眉f茅 is. Az 谩rk谩dok alatt piac v谩rta a v谩s谩rl贸kat. Akik pedig ink谩bb a pihen茅s miatt 茅rkeztek, 1980-t贸l a moszkvai olimpia tisztelet茅re elnevezett Olimpia moziba 眉lhettek be egy vet铆t茅sre.

鈥淚tt voltam el艖sz枚r moziban 1982 a film c铆me pedig Az id艖 urai. Arra is j贸l eml茅kszem mikor iskol谩i 眉nneps茅gek alkalm谩b贸l voltunk a moziban a mozis n茅nik a teremben a fal mellett vigy谩ztak, hogy senki ne fogdossa vagy d艖lj枚n neki a dombor煤 falburkolatoknak, mondv谩n beszakad!鈥

A tervez艖k 茅s a kivitelez艖k teh谩t mindent megtettek, hogy a rendszerint nem t煤l t谩gas, 谩tlagosan 50 nm alapter眉let疟 lak谩sokban 茅l艖k sz铆vesen t枚lts茅k a v谩rosk枚zpontban az id艖t – szokatlan az is, hogy a koncepci贸terv kidolgoz谩s谩ba m茅g szociol贸gusokat 茅s pszichol贸gusokat is bevontak. Az elk茅pzel茅st sikeres megval贸s铆t谩s k枚vette, m茅g akkor is, ha m谩ra a v谩rosk枚zpont 茅p眉lete igencsak megkopott. A sok谩ig forgalmas 眉zletek k枚z眉l ma m谩r t枚bb is 眉resen 谩ll, 谩m a k枚rny茅k tov谩bbra is igazi centrumk茅nt m疟k枚dik – ehhez nagyban hozz谩j谩rult a Bik谩s park fel煤j铆t谩sa 茅s a n茅gyes metr贸 谩llom谩s谩nak ki茅p铆t茅se. Kelenf枚ldr艖l senki nem mondhatja ma sem, hogy alv贸v谩ros lenne.fortepan_60500

Sz贸lj hozz谩

Az email c铆med nem jelenik meg az oldalon. A *-al jel枚lt mez艖k kit枚lt茅se k枚telez艖. *

Current day month ye@r *