Adatv茅delmi T谩j茅koztat贸

聽Az imaginebp.hu 茅s az imaginebudapest.hu weboldalt a聽S茅tap谩lca聽Kft. 眉zemelteti. C茅g眉nk kiemelt figyelmet ford铆t arra, hogy adatkezel茅se sor谩n a hat谩lyos adatv茅delmi jogszab谩lyoknak megfelel艖en j谩rjon el. K茅rj眉k, hogy figyelmesen olvassa el ezt a T谩j茅koztat贸t annak 茅rdek茅ben, hogy megismerje, hogyan kezelj眉k a szem茅lyes adatait 茅s megtudja, milyen jogok illetik meg 脰nt ezzel kapcsolatban. A jelen T谩j茅koztat贸ban foglaltakn谩l r茅szletesebb le铆r谩st tal谩l c茅g眉nk Adatv茅delmi Szab谩lyzat谩ban, amit ide kattintva 茅r el.

  1. Az adatkezel艖

S茅tap谩lca Korl谩tolt Felel艖ss茅g疟 T谩rsas谩g (1124 Budapest, Kiss J谩nos alt谩bornagy u. 55. I./34.; Cg. 01-06-755692)

Adatv茅delmi k茅rd茅sekben kereshet艖: K谩ldi聽M谩rton 眉gyvezet艖 (marton.kaldi@imagine.hu)

  1. A kezelt adatok k枚re

A honlap megtekint茅se sor谩n a technikai m疟k枚d茅s miatt automatikusan r枚gz铆t茅sre ker眉l a felhaszn谩l贸 l谩togat谩s谩nak kezd艖 茅s befejez艖 id艖pontja, illetve egyes esetekben 鈥 a felhaszn谩l贸 sz谩m铆t贸g茅p茅nek be谩ll铆t谩s谩t贸l f眉gg艖en 鈥 a b枚ng茅sz艖, az oper谩ci贸s rendszer adatai 茅s a felhaszn谩l贸 IP c铆me, illetve annak az oldalnak a neve, ahonnan a felhaszn谩l贸 茅rkezett. Ezen adatokb贸l a rendszer automatikusan statisztikai adatokat gener谩l. Az 眉zemeltet艖 ezen adatokat nem kapcsolja 枚ssze m谩s szem茅lyes adatokkal, kiz谩r贸lag a statisztik谩k elk茅sz铆t茅s茅re haszn谩lja. A honlap a l谩togat贸k sz谩m铆t贸g茅p茅re cookie-t k眉ld.

A honlapon 枚nk茅ntes hozz谩j谩rul谩s alapj谩n megadott e-mail c铆meket 茅s neveket kezelj眉k, valamint ehhez k枚t艖d艖en azt, hogy az adott felhaszn谩l贸 milyen t煤r谩n vett m谩r r茅szt kor谩bban. Amikor n茅v megad谩s谩ra ker眉l sor, a felhaszn谩l贸 maga v谩laszt, hogy milyen nevet ad meg vagy mivel regisztr谩l.

  1. Az adatkezel茅s c茅lja

A l谩togat谩s id艖pontja, az IP c铆m, valamint a b枚ng茅sz艖 茅s oper谩ci贸s rendszer adatainak felv茅tele 茅s t谩rol谩sa a rendszer m疟k枚d茅s茅nek saj谩toss谩ga, kezel茅s眉k technikailag elengedhetetlen, kiz谩r贸lag statisztikai c茅lokb贸l t枚rt茅nik.

T煤r谩n val贸 r茅szv茅telhez t枚rt茅n艖 aj谩nlatk茅r茅s eset茅n n茅v, e-mail c铆m 茅s nyelv, mint szem茅lyes adat megad谩sa sz眉ks茅ges, emellett szem茅lyes adatnak nem min艖s眉l艖 tov谩bbi inform谩ci贸k茅 (r茅sztvev艖k sz谩ma, tervezett id艖pont).

Szolg谩ltat谩s vagy aj谩nd茅kutalv谩ny v谩s谩rl谩sa eset茅n a honlapon a nevet 茅s az e-mail c铆met sz眉ks茅ges megadni.

H铆rlev茅l szolg谩ltat谩s ig茅nybe v茅tele eset茅n szint茅n n茅v 茅s e-mail c铆m megad谩sa sz眉ks茅ges.

Honlapunkon lehet艖s茅g van v茅lem茅ny 铆r谩s谩ra is, amihez n茅v 茅s e-mail c铆m megad谩sa sz眉ks茅ges. A v茅lem茅nyez艖k e-mail c铆me nem jelenik meg, csup谩n az 谩ltaluk megadott n茅v.

Adataik megad谩s谩val a felhaszn谩l贸k hozz谩j谩rulnak, hogy c茅g眉nk a szem茅lyes adataikat kezelje. A honlap haszn谩lat谩hoz megadott adatok kezel茅se a felhaszn谩l贸 枚nk茅ntes hozz谩j谩rul谩s谩val, a jelen t谩j茅koztat谩s ismeret茅ben t枚rt茅nik.

  1. Az adatkezel茅s id艖tartama

A session ID-k a b枚ng茅sz艖 bez谩r谩sakor automatikusan t枚rl艖dnek. A felhaszn谩l贸 a saj谩t cookie-j谩t b谩rmikor t枚r枚lheti.

Az aj谩nlatk茅r艖k adatait 鈥 amennyiben az aj谩nlat alapj谩n szerz艖d茅sk枚t茅sre nem ker眉l sor 鈥 halad茅ktalanul t枚r枚lj眉k. A szolg谩ltat谩st ig茅nybe vev艖k adatait az 谩ltal谩nos el茅v眉l茅si id艖 letelt茅ig, azaz 5 茅vig 艖rizz眉k. A h铆rlev茅l szolg谩ltat谩s ig茅nybev茅tel茅hez megadott adatokat a szolg谩ltat谩sr贸l val贸 leiratkoz谩sig 艖rizz眉k meg. A v茅lem茅nyeket mindaddig meg艖rizz眉k, am铆g annak t枚rl茅s茅t nem k茅ri az 茅rintett.

C茅g眉nk t枚rekszik arra, hogy t枚rzsv谩s谩rl贸i sz谩m谩ra a legt枚bb kedvezm茅nyt biztos铆tsa, ennek 茅rdek茅ben t枚rzsv谩s谩rl贸ink adatait mindaddig meg艖rizz眉k, am铆g a t枚rzsv谩s谩rl贸i tags谩guk meg nem sz疟nik. Hasonl贸k茅ppen, az aj谩nd茅kutalv谩nyok bev谩lt谩si idej茅t sem korl谩tozzuk, ennek 茅rdek茅ben a bev谩lt谩shoz sz眉ks茅ges adatokat az utalv谩nyok felhaszn谩l谩s谩nak lehet艖v茅 t茅tele 茅rdek茅ben meg艖rizz眉k.

  1. Az adatokhoz hozz谩f茅r艖k k枚re, adatfeldolgoz贸k

A felhaszn谩l贸k 谩ltal megadott szem茅lyes adatokhoz, valamint a technikai m疟k枚d茅s miatt automatikusan megismert adatokat (a v茅lem茅nyt 铆r贸k 谩ltal megadott n茅v kiv茅tel茅vel) a t谩rsas谩g 眉gyvezet艖je, illetve a vezet艖s茅g 谩ltal k眉l枚n erre felhatalmazott bels艖 munkat谩rsak (projektmenedzserek 茅s 眉gyf茅lszolg谩lati munkat谩rsak) jogosultak megismerni. Adatkezel艖 az adatokat (a v茅lem茅nyt 铆r贸k 谩ltal megadott n茅v kiv茅tel茅vel) nem teszi k枚zz茅, harmadik szem茅lyek sz谩m谩ra kiz谩r贸lag rendelkez茅sre 谩ll贸 jogalap eset茅n adja ki.

Az informatikai rendszer 眉zemeltet茅se, a megrendel茅sek teljes铆t茅se, az elsz谩mol谩s rendez茅se k枚r茅ben Adatkezel艖 adatfeldolgoz贸t (pl. rendszer眉zemeltet艖, k枚nyvel艖) vehet ig茅nybe. Adatkezel艖 az ilyen k眉ls艖 szerepl艖k adatkezel茅si gyakorlat谩茅rt nem felel艖s. Adatfeldolgoz谩st v茅gz艖 harmadik szem茅ly az Adatkezel艖 k枚nyvel茅s茅t v茅gz艖 c茅g, a KBOSS.hu Kereskedelmi 茅s Szolg谩ltat贸 Kft. (a sz谩ml谩zz.hu 眉zemeltet艖je), az On-demand Kft. (Adatkezel艖 informatikai fejleszt艖je), a The Rocket Science Group LLC (Adatkezel艖 h铆rlev茅lk眉ld艖 rendszer茅nek 眉zemeltet艖je) 茅s az Adatkezel艖 mindenkori sz谩mlavezet艖 bankja.

  1. A felhaszn谩l贸k jogai

Az 茅rintett az Adatkezel艖n茅l az al谩bbiakat k茅rheti:

a)聽聽聽聽 t谩j茅koztat谩st szem茅lyes adatai kezel茅s茅r艖l,

b)聽聽聽聽 szem茅lyes adatai helyesb铆t茅s茅t,

c)聽聽聽聽 szem茅lyes adatainak 鈥 a k枚telez艖 adatkezel茅s kiv茅tel茅vel t枚rt茅n艖 鈥 t枚rl茅s茅t.

Az 茅rintett k茅relm茅re az Adatkezel艖 t谩j茅koztat谩st ad az 茅rintett 谩ltala kezelt, illetve az 谩ltala vagy rendelkez茅se szerint megb铆zott adatfeldolgoz贸 谩ltal feldolgozott adatair贸l, azok forr谩s谩r贸l, az adatkezel茅s c茅lj谩r贸l, jogalapj谩r贸l, id艖tartam谩r贸l, az adatfeldolgoz贸 nev茅r艖l, c铆m茅r艖l 茅s az adatkezel茅ssel 枚sszef眉gg艖 tev茅kenys茅g茅r艖l, az adatv茅delmi incidens k枚r眉lm茅nyeir艖l, hat谩sair贸l 茅s az elh谩r铆t谩s谩ra megtett int茅zked茅sekr艖l, tov谩bb谩 鈥 az 茅rintett szem茅lyes adatainak tov谩bb铆t谩sa eset茅n 鈥 az adattov谩bb铆t谩s jogalapj谩r贸l 茅s c铆mzettj茅r艖l.

  1. Adatbiztons谩g

C茅g眉nk kiemelt gondoss谩ggal t枚rekszik az adatok biztons谩gos kezel茅s茅t megval贸s铆tani, ez茅rt megteszi azokat a technikai 茅s szervez茅si int茅zked茅seket amelyek az adatv茅delmi szab谩lyok 茅rv茅nyre juttat谩s谩hoz sz眉ks茅gesek. C茅g眉nk ennek 茅rdek茅ben csak jogtiszta szoftvereket haszn谩l, rendszeresen friss铆ti azokat, informatikusk茅nt hozz谩茅rt艖 szakembert alkalmaz. Sz谩m铆t贸g茅peinken naprak茅sz v铆ruskeres艖 茅s v茅d艖 szoftverek ker眉ltek telep铆t茅sre. Minden, a v谩llalkoz谩ssal kapcsolatban l茅v艖 technikai eszk枚z枚n megfelel艖 bonyolults谩g煤 jelszavakat haszn谩lunk.

  1. Jogorvoslat

Jogs茅rt茅s eset茅n jogorvoslat茅rt a Nemzeti Adatv茅delmi 茅s Inform谩ci贸szabads谩g Hat贸s谩ghoz (NAIH) lehet fordulni (ugyfelszolgalat@naih.hu;聽聽聽聽 http://naih.hu; 1530 Budapest, Pf.: 5.; +36 1聽391 1400)

  1. Kik枚t茅s

Adatkezel艖 fenntartja a jogot, hogy jelen T谩j茅koztat贸t 茅s az annak alapj谩ul szolg谩l贸 Adatv茅delmi Szab谩lyzatot a hat谩lyos jogszab谩lyokkal 枚sszhangban egyoldal煤an m贸dos铆tsa.