Adatvédelmi Tájékoztató

 Az imaginebp.hu és az imaginebudapest.hu weboldalt a Gonin Bt. üzemelteti. Cégünk kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően járjon el. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a Tájékoztatót annak érdekében, hogy megismerje, hogyan kezeljük a személyes adatait és megtudja, milyen jogok illetik meg Önt ezzel kapcsolatban. A jelen Tájékoztatóban foglaltaknál részletesebb leírást talál cégünk Adatvédelmi Szabályzatában, amit ide kattintva ér el.

  1. Az adatkezelő

Gonin Oktató és Tanácsadó Betéti Társaság (1124 Budapest, Kiss János altábornagy u. 55. I./34.; Cg. 01-06-755692)

Adatvédelmi kérdésekben kereshető: Káldi Emese ügyvezető (ekaldi@imaginebp.hu)

  1. A kezelt adatok köre

A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe, illetve annak az oldalnak a neve, ahonnan a felhasználó érkezett. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a statisztikák elkészítésére használja. A honlap a látogatók számítógépére cookie-t küld.

A honlapon önkéntes hozzájárulás alapján megadott e-mail címeket és neveket kezeljük, valamint ehhez kötődően azt, hogy az adott felhasználó milyen túrán vett már részt korábban. Amikor név megadására kerül sor, a felhasználó maga választ, hogy milyen nevet ad meg vagy mivel regisztrál.

  1. Az adatkezelés célja

A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból történik.

Túrán való részvételhez történő ajánlatkérés esetén név, e-mail cím és nyelv, mint személyes adat megadása szükséges, emellett személyes adatnak nem minősülő további információké (résztvevők száma, tervezett időpont).

Szolgáltatás vagy ajándékutalvány vásárlása esetén a honlapon a nevet és az e-mail címet szükséges megadni.

Hírlevél szolgáltatás igénybe vétele esetén szintén név és e-mail cím megadása szükséges.

Honlapunkon lehetőség van vélemény írására is, amihez név és e-mail cím megadása szükséges. A véleményezők e-mail címe nem jelenik meg, csupán az általuk megadott név.

Adataik megadásával a felhasználók hozzájárulnak, hogy cégünk a személyes adataikat kezelje. A honlap használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik.

  1. Az adatkezelés időtartama

A session ID-k a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó a saját cookie-ját bármikor törölheti.

Az ajánlatkérők adatait – amennyiben az ajánlat alapján szerződéskötésre nem kerül sor – haladéktalanul töröljük. A szolgáltatást igénybe vevők adatait az általános elévülési idő leteltéig, azaz 5 évig őrizzük. A hírlevél szolgáltatás igénybevételéhez megadott adatokat a szolgáltatásról való leiratkozásig őrizzük meg. A véleményeket mindaddig megőrizzük, amíg annak törlését nem kéri az érintett.

Cégünk törekszik arra, hogy törzsvásárlói számára a legtöbb kedvezményt biztosítsa, ennek érdekében törzsvásárlóink adatait mindaddig megőrizzük, amíg a törzsvásárlói tagságuk meg nem szűnik. Hasonlóképpen, az ajándékutalványok beváltási idejét sem korlátozzuk, ennek érdekében a beváltáshoz szükséges adatokat az utalványok felhasználásának lehetővé tétele érdekében megőrizzük.

  1. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokat (a véleményt írók által megadott név kivételével) a társaság ügyvezetője, illetve a vezetőség által külön erre felhatalmazott belső munkatársak (projektmenedzserek és ügyfélszolgálati munkatársak) jogosultak megismerni. Adatkezelő az adatokat (a véleményt írók által megadott név kivételével) nem teszi közzé, harmadik személyek számára kizárólag rendelkezésre álló jogalap esetén adja ki.

Az informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős. Adatfeldolgozást végző harmadik személy az Adatkezelő könyvelését végző cég, a KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a számlázz.hu üzemeltetője), az On-demand Kft. (Adatkezelő informatikai fejlesztője), a The Rocket Science Group LLC (Adatkezelő hírlevélküldő rendszerének üzemeltetője) és az Adatkezelő mindenkori számlavezető bankja.

  1. A felhasználók jogai

Az érintett az Adatkezelőnél az alábbiakat kérheti:

a)     tájékoztatást személyes adatai kezeléséről,

b)     személyes adatai helyesbítését,

c)     személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével történő – törlését.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

  1. Adatbiztonság

Cégünk kiemelt gondossággal törekszik az adatok biztonságos kezelését megvalósítani, ezért megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket amelyek az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Cégünk ennek érdekében csak jogtiszta szoftvereket használ, rendszeresen frissíti azokat, informatikusként hozzáértő szakembert alkalmaz. Számítógépeinken naprakész víruskereső és védő szoftverek kerültek telepítésre. Minden, a vállalkozással kapcsolatban lévő technikai eszközön megfelelő bonyolultságú jelszavakat használunk.

  1. Jogorvoslat

Jogsértés esetén jogorvoslatért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) lehet fordulni (ugyfelszolgalat@naih.hu;     http://naih.hu; 1530 Budapest, Pf.: 5.; +36 1 391 1400)

  1. Kikötés

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót és az annak alapjául szolgáló Adatvédelmi Szabályzatot a hatályos jogszabályokkal összhangban egyoldalúan módosítsa.